Primăria comunei Copăceni
Județul Vâlcea

Hotărâri 2020

HOTĂRÂREA NR. 1 – PRIVITOR LA: ACOPERIREA DEFICITULUI DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT

HOTARAREA NR. 2 – PRIVITOR LA: UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2019  

HOTARAREA NR 2 – CU PRIVIRE LA: REACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR

HOTARAREA NR 4 – CU PRIVIRE LA: APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII LEGII NR 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT 

HOTARAREA NR 5 – PRIVITOR LA: APROBARE RAPORT ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU DIZABILITATI PENTRU SEMESTRUL II/2019 

HOTARAREA NR 6 – PRIVITOR LA: ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL SCOLAR 2021 – 2021 DIN CADRUL LOCALITATII COPACENI 

HOTARAREA NR 7 – PRIVITOR LA: APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI COPACENI PENTRU ANUL 2020

HOTARAREA NR 8 – PRIVIND ADERAREA COMUNEI COPACENI LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN DIN CADRUL FILIALEI JUDETENE SIBIU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA

HOTARAREA NR 9 – PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI COMUNEI COPACENI PENTRU SUSTINEREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN IN COOPERARE CU FILIALA JUDETEANA SIBIU A A.CO.R.

HOTARAREA NR 10 – PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDETEANA SIBIU A A.CO.R. PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN

HOTARAREA NR 11 – PRIVITOR LA: APROBAREA SUBVENTIONARII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA COPACENI PENTRU EFECTUAREA LUCRARILOR DE INLOCUIRE CONDUCTE, IGIENIZARE, CURATIRE, REPARATII INSTALATII, CHELTUIELI DE INTRETINERE SI FUNCTIONARE

HOTARAREA NR 12 – PRIVITOR LA APROBARE PRIVIND DELEGAREA PUNCTELOR DE CONSUM AL ENERGIEI ELECTRICA POMPE APA ULMETU, STATIE POMPARE VETELU SI STATIE POMPARE GATEJEI LA SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA COPACENI

HOTARAREA NR 13 – PRIVITOR LA: APROBARE INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUIRE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA COPACENI, JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR 14 – PRIVITOR LA: PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL VALCEA A TERENULUI PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA

HOTARAREA NR 15 – PRIVITOR LA : RECTIFICARE BUGET LOCAL

HOTARAREA NR 16 – PRIVITOR LA : APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI NUMARULUI DE FUNCTII PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COPACENI

HOTARAREA NR 17 –  PRIVIND: APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COPACENI SI DIN SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL COPACENI PENTRU ANUL 2020

HOTARAREA NR 18 – PROVITOR LA: APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31.12.2019

HOTARAREA NR 19 – PRIVITOR LA: RECTIFICARE BUGET LOCAL

HOTARAREA NR 20 – PRIVITOR LA ACHIZITIONARE PRESTARI SERVICII JURIDICE DE ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE, CONFORM OUG NR. 26/2012 ART I ALIN 2) SI 3)

HOTARAREA NR 21 – CU PRIVIRE LA : CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “LUNCAVAT-CERNA” , CU SEDIUL IN COM. POPESTI, JUDETUL VALCEA  

HOTARAREA NR 22 – PRIVITOR LA : REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE EMITERE A ACORDULUI SI AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE A OPERATORILOR ECONOMICI CARE DESFASOARA ACTIVITATI COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA, PRESTARI SERVICII, PRODUCTIE SI ALTELE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI COPACENI

HOTARAREA NR 23 – PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR NECESARE DEMARARII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CONSTAND DIN COLECTARE, TRANSFER SI SORTAREALE DESEURILOR MUNICIPALE IN JUDETUL VALCEA 

HOTARAREA NR 24 – PRIVITOR LA : INCETAREA INAINTE DE TERMEN A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI BENCHES NICOLAE DATORITA DECESULUI SI VACANTAREA LOCULUI ACESTUIA. 

HOTARAREA NR 25 – PRIVITOR LA VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI BARBU IONUT-ALEODOR, DIN PARTEA P.N.L.

HOTARAREA NR 26 – PRIVIND APROBAREA DERULARII SI FINANTARII IN ANII 2020-2023 A PROIECTULUI “INPREUNA PENTRU O COMUNITATE MA BUNA” COD:140655 SI ASIGURAREA SUSTENABILITATII PENTRU O PERIOADA DE 3 ANI (2024,2025,2026)

HOTARAREA NR 27 – PRIVITOR LA : APROBARE SUME DIN BUGET LOCAL PENTRU SCOALA ULMETETU PRIVIND PREGATIREA PENTRU INCEPEREA NOULUI AN SCOLAR (IGIENIZARE, ACHIZITIONARE DEZINFECTANTI, ACHIZITIE MASTI)

HOTARAREA NR 28 – PRIVITOR LA : APROBARE RAPORT PRIVIND ASTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU DIZABILITATI PENTRU SEMESTRUL I/2020

HOTARAREA NR 29 – PRIVITOR LA : RECTIFICARE BUGET LOCAL

HOTARAREA NR 30 – PRIVITOR LA INBUNATATIREA MASURILOR DE SECURITATE DIN UNITATILE DE INVATAMANT DE PE RAZA LOCALITATII COPACENI

HOTARAREA NR 31 – PRIVITOR LA : RECTIFICARE BUGET LOCAL

HOTARAREA NR 1 – PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA.

HOTARAREA NR 9 – PRIVITOR LA : MODIFICAREA HCL NR, 1/2020 SI HCL NR. 2/2020

HOTARAREA NR 11 – PRIVITOR LA : APROBARE PLAN DE MASURI PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE 2020-2021 AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI COPACENI

HOTARAREA NR 12 – CU PRIVIRE LA MODIFICAREA, INCEPAND CU ANUL FISCAL 2021, A NIVELULUI VALORILOR IMPOZABILE, IMPOZITELOR, TAXELOR LOCALE SI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI A AMENZILOR PREVAZUTE DE LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, PRIN INDEXAREA CU RATA INFLATIEI IN PROCENT DE 3,8%

Hotărâri 2020

HOTĂRÂREA NR. 1 – PRIVITOR LA: ACOPERIREA DEFICITULUI DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT

HOTARAREA NR. 2 – PRIVITOR LA: UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2019  

HOTARAREA NR 2 – CU PRIVIRE LA: REACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR

HOTARAREA NR 4 – CU PRIVIRE LA: APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII LEGII NR 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT 

HOTARAREA NR 5 – PRIVITOR LA: APROBARE RAPORT ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU DIZABILITATI PENTRU SEMESTRUL II/2019 

HOTARAREA NR 6 – PRIVITOR LA: ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL SCOLAR 2021 – 2021 DIN CADRUL LOCALITATII COPACENI 

HOTARAREA NR 7 – PRIVITOR LA: APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI COPACENI PENTRU ANUL 2020

HOTARAREA NR 8 – PRIVIND ADERAREA COMUNEI COPACENI LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN DIN CADRUL FILIALEI JUDETENE SIBIU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA

HOTARAREA NR 9 – PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI COMUNEI COPACENI PENTRU SUSTINEREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN IN COOPERARE CU FILIALA JUDETEANA SIBIU A A.CO.R.

HOTARAREA NR 10 – PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDETEANA SIBIU A A.CO.R. PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN

HOTARAREA NR 11 – PRIVITOR LA: APROBAREA SUBVENTIONARII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA COPACENI PENTRU EFECTUAREA LUCRARILOR DE INLOCUIRE CONDUCTE, IGIENIZARE, CURATIRE, REPARATII INSTALATII, CHELTUIELI DE INTRETINERE SI FUNCTIONARE

HOTARAREA NR 12 – PRIVITOR LA APROBARE PRIVIND DELEGAREA PUNCTELOR DE CONSUM AL ENERGIEI ELECTRICA POMPE APA ULMETU, STATIE POMPARE VETELU SI STATIE POMPARE GATEJEI LA SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA COPACENI

HOTARAREA NR 13 – PRIVITOR LA: APROBARE INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUIRE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA COPACENI, JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR 14 – PRIVITOR LA: PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL VALCEA A TERENULUI PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA

HOTARAREA NR 15 – PRIVITOR LA : RECTIFICARE BUGET LOCAL

HOTARAREA NR 16 – PRIVITOR LA : APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI NUMARULUI DE FUNCTII PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COPACENI

HOTARAREA NR 17 –  PRIVIND: APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COPACENI SI DIN SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL COPACENI PENTRU ANUL 2020

HOTARAREA NR 18 – PROVITOR LA: APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 31.12.2019

HOTARAREA NR 19 – PRIVITOR LA: RECTIFICARE BUGET LOCAL

HOTARAREA NR 20 – PRIVITOR LA ACHIZITIONARE PRESTARI SERVICII JURIDICE DE ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE, CONFORM OUG NR. 26/2012 ART I ALIN 2) SI 3)

HOTARAREA NR 21 – CU PRIVIRE LA : CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “LUNCAVAT-CERNA” , CU SEDIUL IN COM. POPESTI, JUDETUL VALCEA  

HOTARAREA NR 22 – PRIVITOR LA : REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE EMITERE A ACORDULUI SI AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE A OPERATORILOR ECONOMICI CARE DESFASOARA ACTIVITATI COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA, PRESTARI SERVICII, PRODUCTIE SI ALTELE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI COPACENI

HOTARAREA NR 23 – PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR NECESARE DEMARARII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CONSTAND DIN COLECTARE, TRANSFER SI SORTAREALE DESEURILOR MUNICIPALE IN JUDETUL VALCEA 

HOTARAREA NR 24 – PRIVITOR LA : INCETAREA INAINTE DE TERMEN A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI BENCHES NICOLAE DATORITA DECESULUI SI VACANTAREA LOCULUI ACESTUIA. 

HOTARAREA NR 25 – PRIVITOR LA VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI BARBU IONUT-ALEODOR, DIN PARTEA P.N.L.

HOTARAREA NR 26 – PRIVIND APROBAREA DERULARII SI FINANTARII IN ANII 2020-2023 A PROIECTULUI “INPREUNA PENTRU O COMUNITATE MA BUNA” COD:140655 SI ASIGURAREA SUSTENABILITATII PENTRU O PERIOADA DE 3 ANI (2024,2025,2026)

HOTARAREA NR 27 – PRIVITOR LA : APROBARE SUME DIN BUGET LOCAL PENTRU SCOALA ULMETETU PRIVIND PREGATIREA PENTRU INCEPEREA NOULUI AN SCOLAR (IGIENIZARE, ACHIZITIONARE DEZINFECTANTI, ACHIZITIE MASTI)

HOTARAREA NR 28 – PRIVITOR LA : APROBARE RAPORT PRIVIND ASTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU DIZABILITATI PENTRU SEMESTRUL I/2020

HOTARAREA NR 29 – PRIVITOR LA : RECTIFICARE BUGET LOCAL

HOTARAREA NR 30 – PRIVITOR LA INBUNATATIREA MASURILOR DE SECURITATE DIN UNITATILE DE INVATAMANT DE PE RAZA LOCALITATII COPACENI

HOTARAREA NR 31 – PRIVITOR LA : RECTIFICARE BUGET LOCAL

HOTARAREA NR 1 – PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA.

HOTARAREA NR 9 – PRIVITOR LA : MODIFICAREA HCL NR, 1/2020 SI HCL NR. 2/2020

HOTARAREA NR 11 – PRIVITOR LA : APROBARE PLAN DE MASURI PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE 2020-2021 AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI COPACENI

HOTARAREA NR 12 – CU PRIVIRE LA MODIFICAREA, INCEPAND CU ANUL FISCAL 2021, A NIVELULUI VALORILOR IMPOZABILE, IMPOZITELOR, TAXELOR LOCALE SI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI A AMENZILOR PREVAZUTE DE LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, PRIN INDEXAREA CU RATA INFLATIEI IN PROCENT DE 3,8%