Primăria comunei Copăceni
Județul Vâlcea

Despre comuna Copăceni

Așezarea geografică:

Comuna se întinde pe valea Râului Cerna de o parte şi de alta a şoselei judeţene dintre Horezu-Lădeşti, care face legătura între drumul naţional Râmnicu Vâlcea, Băbeni-Bistriţa, Lădeşti. Craiova şi drumul naţional Râmnicu Vâlcea, Horezu, Târgu Jiu fiind aşezate în partea de vest a judeţului Vâlcea, la o depărtare de 60 km de oraşul reşedinţă de judeţ şi o distanţă de 22 km faţă de Horezu.

Comuna Copăceni este aşezată pe cursul mijlociu al râului Cerna olteană, în partea nordică a Podişului Getic, în zona dealurilor getice dintre Olteţ şi Olt, la intersecţia paralelei de 45° latitudine nordică şi 23° 58′ longitudine vestică, meridian Greenwich.
Fiind aşezată pe paralela 45°latitudine nordică, comuna este în plină zonă temperată, resimţind din plin influenţa pe care o exercită succesiv fiecare din cele patru anotimpuri caracteristice acestei zone

Teritoriul comunei fiind situat la extremitatea nordică a Podişului Getic,se află la o distanţă de 18 km de Dealurile Subcarpatice respectiv Măgura Slătioarei şi la 30 km de zona muntoasă a Carpaţilor Meridionali respectiv Munţii Căpăţânii. Fiind aşezată în plină zonă deluroasă, istoria comunei Copăceni este strâns legată de această formă de relief.
Sub aspect hipsometric, comuna Copăceni se află la o altitudine de 350 m faţă de nivelul mării, dacă ne referim la majoritatea aşezărilor şi urcă până la 450 m altitudine la care se găsesc ultimele aşezări.
Din punct de vedere structural această zonă se încadrează unităţii deluroase Pericarpatice, sectorul Piemontului Getic, iar depozitele sunt uşor monoclinate pe direcţia nord-sud.

Vetrele celor 6 sate ale comunei: Bălteni, Ulmetu, Copăceni, Veţelu, Bondoci şi Hotărasa sunt situate pe podul terasei de luncă pe versanşi şi pe interfluviile pâraielor afluenţi ai râului Cerna
Aşezarea cea mai favorabilă o au vetrele satelor Bălteni, Ulmetu şi Copăceni, care sunt situate pe podul terasei de luncă deoarece sunt ferite de alunecări de teren şi au asigurată alimentarea cu apă potabilă în condiţii optime.

Activități specifice zonei:

 • Agricultură
 • Creşterea animalelor
 • Pomicultură

Activități economice principale:

Investiţie privată în plantaţie ponicultură (meri, peri, cireş, gutui) 30 ha, căpşuni 3 ha, zmeură 1 ha.

Obiective turistice:

 • Biserica de lemn situată în satul Copăceni (secolul al XVIII-lea”Cuvioasa)
 • Biserica de zid în satul Copăceni (anul 1804)
 • Biserica Sfinţii Mihail şi Gavril din satul Veţelu
 • Biserica Sfântu Nicolae din cătun Gatejei, satul Hotărasa,
 • Monumentele eroilor din războilul din 1916-1918 din satele Hotărasa, Veţelu şi Copăceni
 • Muzeul localităţii situat în căminul cultural Ulmeţu

Facilități oferite investitorilor:

– Alimentare cu apă
– Modernizări drumuri
– Energie electrică
– Disponibilitate emitere documente pentru investiţii.

Despre comuna Copăceni

Așezarea geografică:

Comuna se întinde pe valea Râului Cerna de o parte şi de alta a şoselei judeţene dintre Horezu-Lădeşti, care face legătura între drumul naţional Râmnicu Vâlcea, Băbeni-Bistriţa, Lădeşti. Craiova şi drumul naţional Râmnicu Vâlcea, Horezu, Târgu Jiu fiind aşezate în partea de vest a judeţului Vâlcea, la o depărtare de 60 km de oraşul reşedinţă de judeţ şi o distanţă de 22 km faţă de Horezu.

Comuna Copăceni este aşezată pe cursul mijlociu al râului Cerna olteană, în partea nordică a Podişului Getic, în zona dealurilor getice dintre Olteţ şi Olt, la intersecţia paralelei de 45° latitudine nordică şi 23° 58′ longitudine vestică, meridian Greenwich.
Fiind aşezată pe paralela 45°latitudine nordică, comuna este în plină zonă temperată, resimţind din plin influenţa pe care o exercită succesiv fiecare din cele patru anotimpuri caracteristice acestei zone

Teritoriul comunei fiind situat la extremitatea nordică a Podişului Getic,se află la o distanţă de 18 km de Dealurile Subcarpatice respectiv Măgura Slătioarei şi la 30 km de zona muntoasă a Carpaţilor Meridionali respectiv Munţii Căpăţânii. Fiind aşezată în plină zonă deluroasă, istoria comunei Copăceni este strâns legată de această formă de relief.
Sub aspect hipsometric, comuna Copăceni se află la o altitudine de 350 m faţă de nivelul mării, dacă ne referim la majoritatea aşezărilor şi urcă până la 450 m altitudine la care se găsesc ultimele aşezări.
Din punct de vedere structural această zonă se încadrează unităţii deluroase Pericarpatice, sectorul Piemontului Getic, iar depozitele sunt uşor monoclinate pe direcţia nord-sud.

Vetrele celor 6 sate ale comunei: Bălteni, Ulmetu, Copăceni, Veţelu, Bondoci şi Hotărasa sunt situate pe podul terasei de luncă pe versanşi şi pe interfluviile pâraielor afluenţi ai râului Cerna
Aşezarea cea mai favorabilă o au vetrele satelor Bălteni, Ulmetu şi Copăceni, care sunt situate pe podul terasei de luncă deoarece sunt ferite de alunecări de teren şi au asigurată alimentarea cu apă potabilă în condiţii optime.

Activități specifice zonei:

 • Agricultură
 • Creşterea animalelor
 • Pomicultură

Activități economice principale:

Investiţie privată în plantaţie ponicultură (meri, peri, cireş, gutui) 30 ha, căpşuni 3 ha, zmeură 1 ha.

Obiective turistice:

 • Biserica de lemn situată în satul Copăceni (secolul al XVIII-lea”Cuvioasa)
 • Biserica de zid în satul Copăceni (anul 1804)
 • Biserica Sfinţii Mihail şi Gavril din satul Veţelu
 • Biserica Sfântu Nicolae din cătun Gatejei, satul Hotărasa,
 • Monumentele eroilor din războilul din 1916-1918 din satele Hotărasa, Veţelu şi Copăceni
 • Muzeul localităţii situat în căminul cultural Ulmeţu

Facilități oferite investitorilor:

– Alimentare cu apă
– Modernizări drumuri
– Energie electrică
– Disponibilitate emitere documente pentru investiţii.